Yoga

Müzisyenler İçin Yoga

Bir müzisyenin herkesten çok daha fazla bedenini farkında olmaya ihtiyacı vardır. Nefesinin bedende özgürce, engelsizce akabilmesi gerekir. Ancak bu şekilde zihnindekini bedeninden geçirerek enstrümanına aktarabilir.

                Uzun saatler boyunca yapılan çalışmaların, provaların ve performansların etkisi ile birçok müzisyen fiziksel ve duygusal gerilimler yaşarlar. Uzun zaman boyunca sabit durmak ağrılara ve hatta duruş bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu nedenle fiziksel uygulamalarla desteklenmesi şarttır. Yoga bütünsel yaklaşımıyla müzisyenleri de her açıdan destekler ve müzisyene değişik alanlarda fayda sağlar.

                Beden ve nefesin arasındaki ilişkinin farkındalığı oluşturulur ve geliştirilir. Böylece enstrüman çalmak için kullanılan kaslar üzerindeki farkındalık da gelişir. Gerginlikten uzak ve rahat bir bedende nefesin sakin kalması mümkün olur.

Yoga çalışmaları yapan bir müzisyen gevşemeyi, esnekliği, güçlenmeyi ve dengeyi çok boyutlu olarak deneyimler. Bedenin güçlenmek kadar gevşemeyi de öğrenmesiyle, kaslar devamlı kasılı olarak kalmaz. Böylelikle hem zihin sakin ve endişeden uzak kalır, hem de refleksler gelişir. Kasların güçlenmesi ve hareketlerin doğru kaslarla yapılmasına yardımcı olur.

Neler Öğrenir?

-          Farkındalığın her alanda gelişmesiyle; icra ettiği müziği olduğu gibi duymayı, bedenini, kaslarının tepkilerini (istemli ve istemsiz)algılamayı öğrenir. Ne çalışması gerektiği hakkında doğru teşhisler yapabilir.

-          Odaklanmayı ve konsantrasyonu,

-          Enerjisini ve zamanını doğru kullanmayı,

-          Bütünü (eserin bütününü, ruh-beden-zihin bütünlüğü, enstrüman ve kendisi arasındaki bütünlük…) görmeyi.